Äänitys

Puheen äänityksessä on tärkeää, että äänitys tehdään mahdollisimman hiljaisessa ympäristössä, ja mikrofoni viedään niin lähelle äänilähdettä kuin mahdollista.

Mikrofonit jaetaan usein karkeasti kahteen tyyppiin: dynaamisiin ja kondensaattorimikrofoneihin.

Dynaaminen mikrofoni

Dynaaminen mikrofoni on yleinen ja yksinkertaisin mikrofonityyppi. Se voidaan kytkeä (tarvittaessa sopivalla sovittimella) suoraan mihin tahansa kameraan, jossa on mikrofoniliitäntä. Usein esimerkiksi haastattelumikrofonit (ns. ”kapulamikrofonit”) ovat dynaamisia mikrofoneja. Ne ovat erittäin epäherkkiä käsittelyäänille ja muille häiriöille. Tyypillinen haastattelumikrofoni on suuntakuvioltaan herttakuvioinen, mikä tarkoittaa sitä, että ääni tallentuu pääasiassa mikrofonin edestä ja sivuilta.

Kondensaattorimikrofoni

Kondensaattorimikrofoni vaatii toimiakseen virtalähteen. Mikrofonin tarvitsemaa virtaa kutsutaan phantom-virraksi. Ammattivideokameroissa on tätä varten virransyöttö, jonka kytkimessä on usein merkintä ”+48V” tai ”Phantom power” Osassa mikrofoneja on virtalähde sisäänrakennettuna. Kondensaattorimikrofonin etuna on erittäin suuri herkkyys dynaamiseen mikrofoniin verrattuna.

Usein puheen äänittämiseen hyviä apuvälineitä ovat solmiomikrofoni tai herkkä suuntamikrofoni, jotka molemmat ovat tyypillisesti kondensaattorimikrofoneja. Suuntamikrofoni voidaan asettaa telineelle, tai sitä voidaan pitää käsin esimerkiksi mikrofonipuomissa, jonka avulla se voidaan suunnata hyvin ja viedä kohteen lähelle. Koska kondensaattorimikrofonit ovat hyvin herkkiä, käsittelyäänien joutumista mikrofoniin on erityisesti varottava. Mikrofoni tulee myös ulkona äänitettäessä varustaa tuulisuojalla.

Muista, että kameroiden omat sisäiset mikrofonit ovat yleensä erittäin herkkiä kameran käsittelyäänille (kuten esimerkiksi zoomin käytölle).

Mikrofoniliittimet

Mikrofoneissa käytetään pääasiassa kahdentyyppisiä liittimiä: 3,5 mm plugi sekä XLR-liitin. Erilaisella liitännällä varustettujen laitteiden kytkeminen toisiinsa onnistuu sopivalla sovittimella tai välikaapelilla.

miniplug

3,5 mm plugi löytyy pääasiassa kuluttajakäyttöön tehdyistä kameroista.

xlr

XLR-liitin on yleinen ammattikäyttöön tehdyissä mikrofoneissa, kameroissa ja äänityslaitteissa. Usein XLR-liitännällä varustetut laitteet mahdollistavat phantom-virran syötön kondensaattorimikrofoneille.

Linkkejä

Musiikkikirjastoja, joista voi ostaa tallennuskorvauksista vapaata (ns. ”teostovapaata”) musiikkia: