Vastuullisuus

Apogee on sitoutunut harjoittamaan liiketoimintaa vastuullisesti ja eettisesti. Noudatamme kaikessa toiminnassamme seuraavia periaatteita, ja pyrimme aina varmistamaan myös toimittajiemme sitoutumisen niihin.

Ympäristövastuu

Ympäristövastuu on toimintamme keskiössä. Etäyhteyspalveluidemme ansiosta emme pelkästään vähennä liikenteen päästöjä, vaan tarjoamme myös asiakkaillemme välineitä vastuullisempaan ja ympäristötietoisempaan toimintaan.

Kaikissa päätöksissä pyrimme arvioimaan toimintojen todelliset kokonaisvaikutukset ympäristölle. Tavoitteenamme on vähentää ympäristöön kohdistuvaa rasitusta ja vaikuttaa ympäristöön positiivisesti. Edistämme yrityksessämme aktiivisesti kierrättämistä sekä energian ja luonnonvarojen säästämistä.

Ihmisoikeudet

Kunnioitamme kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia, ja olemme sitoutuneet toimimaan YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden (UNGP) mukaisesti.

Terveys ja työturvallisuus

Tarjoamme työntekijöillemme viihtyisän, turvallisen ja terveellisen työympäristön. Kehitämme jatkuvasti toimia onnettomuuksien, vammojen ja sairauksien ehkäisemiseksi. Aktiivisella seurannalla pyrimme vähentämään työn kuormittavuutta sekä työstä aiheutuvia vaaratilanteita.

Vastuullinen liiketoiminta

Toimintamme tähtää pitkän aikavälin kestävyyteen sekä toiminnan jatkuvuuteen. Eettisten ja oikeudenmukaisten periaatteiden noudattaminen on keskiössä tähän tavoitteeseen pääsemisessä.

Tietoturva

Olemme kaikessa toiminnassamme sitoutuneet korkeaan tietoturvan tasoon. Meille on kunnia-asia olla asiakkaidemme luottamuksen arvoisia. Tietoturva on keskeisessä roolissa kaikessa kehitystyössämme. Pidämme korkeaa tietoturvan tasoa yllä jatkuvilla testauksilla, tarkastuksilla sekä henkilöstön ohjeistuksella.

Henkilötietojen käsittely

Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) sekä muita soveltuvia tietosuojasäädöksiä. Omien palveluidemme palvelimet sijaitsevat EU/ETA-alueella. Mikäli tietoa siirretään EU/ETA-alueen ulkopuolelle, edellytämme mahdollisilta alihankkijoilta GDPR:n artikla 45:n mukaisen vastaavuuspäätöksen piirissä olemista, tai vähintään Euroopan komission hyväksymien vakiolausekkeiden (standard contractual clauses, SCC) noudattamista. Tämä vaatimustaso määritellään tarvittaessa yhdessä kunkin asiakkaan kanssa erikseen.